Tidlig opsporing af sygdomstegn

Deltageren kan medvirke til en tidlig opsporing af sygdomstegn. Deltageren kan observere og handle hensigtsmæssigt i forhold til en ændret sundhedstilstand hos f.eks. den ældre medicinske patient.
Tilmeld dig nu

Beskrivelse

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserOp til 25% af undervisningen kan være fjernundervisning. Særlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer46874 -

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedshjælpere og kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren, f.eks. hjemmeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastningspladser.

Deltageren kan anvende sin grundlæggende anatomiske og fysiologiske viden til tidlig opsporing af sygdomstegn ved at identificere samt dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. I det arbejde har deltageren kendskab til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand. Deltageren kan endvidere observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem. Deltageren kan gennem videregivelse af informationer til f.eks. læge eller sygeplejerske indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats både ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient. • Varighed:
  5 dage
 • Startdato:
  03/03-2020
 • Slutdato:
  12/03-2020
 • Timer:
  Kl. 08:30-15:54
 • Pris:
  0,00 kr
 • Kursustype:
  Delvis fjernundervisning
 • Skole:
  SOSU H, Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev
 • Branche:
  19, Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne
 • Sprog:
  Dansk
 • Kursusnr:
  153408av2003divtok