Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt

Deltagerne kan med udgangspunkt i deres grunduddannelse og deres tidligere erhvervede viden og praksiserfaring være fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital.
Tilmeld dig nu

Beskrivelse

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserOp til 25% af undervisningen kan være fjernundervisningSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer44347 -

Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt

Målgruppe: Portører og hospitalsserviceassistenter.

Det anbefales, at deltagerne har gennemgået uddannelserne Forflytningsteknik og speciallejring, Hvad fejler den syge og Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge, før de deltager i denne uddannelse. Deltagerne kan udføre arbejdet som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital. De kan handle korrekt ud fra lovgivningen vedr. tavshedspligt og lovgrundlaget for den indlagte patient. De kender menneskets normale værdier/reaktioner i forhold til blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion og er i stand til at måle værdierne. De kan reagere på afvigelser fra det normale, nedskrive resultaterne korrekt og videregive dem til relevante samarbejdspartnere. Deltagerne kan observere drop, dræn, sug, katetre og forbindinger og reagere hensigtsmæssigt på ændringer samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. De kan medvirke ved arbejdet med patienthygiejne og overholde de hygiejniske principper for at forebygge smittefarer. De kan imødekomme patientens fysiske behov for eksempelvis ilt, væske, mad og tøj og medvirke i decubitus-forebyggende arbejde. De kan kommunikere med somatisk og psykisk syge patienter på en respektfuld og ligeværdig måde med henblik på at skabe ro og tryghed for patienten. De kan medvirke i det tværfaglige samarbejde på afdelingerne. • Varighed:
  10 dage
 • Startdato:
  10/09-2019
 • Slutdato:
  10/10-2019
 • Timer:
  Kl. 08:30-15:54
 • Pris:
  0,00 kr
 • Kursustype:
  Delvis fjernundervisning
 • Skole:
  SOSU H Kursusenheden, Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev
 • Branche:
  19, Patientrelateret service på sygehusene
 • Sprog:
  Dansk
 • Kursusnr:
  153408K944347-2z