Gaffelstabler Certifikat A, fjernundervisn.+ weeke

Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene selvkørende gaffelstablere samt foretage daglig vedligeholdelse af gaffelstablere.
Tilmeld dig nu

Beskrivelse

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserGaffelstabler certifikatkursus A 2 dage teoretisk fjernundervisning, 3 dage praktiks øvelse på TEC Hvidovre. Husk at angive en e-mail ved tilmelding til kurset, da oplysninger omkring fjernundervisning sendes dertil. NB : For at kunne deltage, skal du have adgang til en computer. 2+3 september er fjernundervisning via interenettet. 20-22 september afholdes der teoretiske certifikat prøve samt praktisk øvelse på TEC Hvidovre. Der vil blive sendt indkaldelsesbrev ud med informationer ca. 3-4 uger før kursus start.Særlige adgangskrav til kurset:BEMÆRK: der er fjernundervisning på 2 dage. Deltageren skal være fyldt 18 år og have adgang til en computer. Hvis deltageren ikke har kørekort til personbil, skal der medbringes en gyldig lægeattest.Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer47593 -

Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage

Målgruppe: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

 • Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fire forskellige typer selvkørende gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.
 • Deltageren kan: · Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
 • Udføre de eftersyn, som gaffelstabler føreren er ansvarlig for, og har ligeledes viden om, hvor ofte gaffelstableren skal efterses og vedligeholdes.
 • Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffelstabler i forhold til at opnå kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
 • Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffelstablere, herunder gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige maskintyper.
 • Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
 • Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffelstablere.
 • Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffelstablere.
 • Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.
 • Varighed:
  5 dage
 • Startdato:
  02/09-2019
 • Slutdato:
  22/09-2019
 • Timer:
  Kl. 07:45-15:10
 • Pris:
  620,00 kr
 • Kursustype:
  Delvis fjernundervisning
 • Skole:
  TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215 2650 Hvidovre
 • Branche:
  24, Lager, terminal og logistik
 • Sprog:
  Dansk
 • Kursusnr:
  14740194519stabf3