Dansk- Enkeltfag som fjernundervisning

Tilmeld dig nu

Beskrivelse

VEUD, GVU og Deltid - Grundlæggende voksenuddannelse og DeltidsuddannelserDansk- Enkeltfag som fjernundervisning Deltagerbetalingen refunderes, når forløbet er afsluttet og beståetUddannelse:
Social- og sundhedshjælperuddannelsen (EVE)
Trådt i kraft:
12/1996

Særlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer10804 D

Dansk
-Kommunikation:
-Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation.
-Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation.
-Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling.
-Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation.
-Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse og samfund.
-Læsning:
-Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst.
-Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag.
-Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger.
-Fortolkning:
-Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster.
-Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller.
-Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen.
-Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse.
-Fremstilling:
-Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
-Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag.
-Eleven kan sammenligne og gå i dialog i erhverv og uddannelse om egne og andres skriftlige produkter, herunder skriveformål, målgruppe, genre og sprog.
-Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv og uddannelse.


Fagnummer10911 -

Eud enkeltfag (ej GVU)
 • Startdato:
  03/06-19
 • Slutdato:
  27/06-19
 • Timer:
  Kl. 8.00 - 15.25
 • Pris:
  0,00 kr
 • Kursustype:
  Delvis fjernundervisning
 • Skole:
  Social og Sundhedsskolen Syd, Bjerggade 4M 6200 Aabenraa
 • Sprog:
  Dansk
 • Kursusnr:
  545406622767
Kurser der starter snart