Coaching, læring og faglig udvikling, trin 2

Deltageren kan ud fra kendskab til grundlæggende principper og metoder give og modtage kollegial supervision.
Tilmeld dig nu

Beskrivelse

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserOp til 25% af undervisningen kan være fjernundervisning. Særlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer40144 -

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Med udgangspunkt i deltagerens daglige arbejde kan deltageren give og modtage kollegial supervision inden for det pædagogiske eller sociale og sundhedsfaglige arbejdsområde ud fra kendskab til de grundlæggende principper og metoder. Deltageren kan bidrage til at udvikle en dialogbaseret arbejdspladskultur. Deltageren kan gennem refleksion og spørgeprocesser medvirke til at udvikle personlige og faglige kompetencer både hos sig selv og kolleger.Fagnummer40805 -

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod erfarne medarbejdere både faglærte og ufaglærte, som har et godt kendskab til arbejdspladsens historie, værdier og kultur.

Deltagerne kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback. Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. Endelig kan deltagerne vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse. • Startdato:
  26/02-2020
 • Slutdato:
  17/04-2020
 • Timer:
  Kl. 08:30-15:54
 • Pris:
  620,00 kr
 • Kursustype:
  Delvis fjernundervisning
 • Skole:
  SOSU H, Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev
 • Branche:
  19, Pædagogisk arbejde med børn og unge
 • Sprog:
  Dansk
 • Kursusnr:
  153408av2002pvut1k